أتصل بنا

ص.ب. : 13 بنى سويف

تليفون : 38461744 - 02

فاكس : 38462765 - 02

بريد إلكترونى : ueepc2015@gmail.com, giza_ho@yahoo.com, chairman@ueepc.com


بريد اليكترونى